Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Huệ

Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại sau tết nguyên đán tân sửu từ ngày 01/03/2021

Thực hiện văn bản số 377/SGD ĐT-VP ngày 25/02/2021 của  của Sở giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 01/03/2021;

Để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại vào ngày 01/03/2021. Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và  thực hiện các nội dung cơ bản như sau:

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Số:  04            KH.THPT/NH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Vũng Tàu, ngày   25    tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU TỪ NGÀY 01/03/2021

 Thực hiện văn bản số 377/SGD ĐT-VP ngày 25/02/2021 của  của Sở giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 01/03/2021;

Để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại vào ngày 01/03/2021. Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và  thực hiện các nội dung cơ bản như sau:

Downloaded/SiteFolders/thptnguyenhue/KH CHUANBIDONHOCSINHTROLAITRUONG.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 1712
  • Tất cả: 33264