Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Huệ
Tăng cường phòng chống dịch Covid 19

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số:........V/v tăng cường thực hiện giám sát và khai báo y tế sau dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 5 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;

- Giám đốc các TTNN-TH; Cơ sở Giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn số 2129/BCĐ-YT ngày 01/5/2021 về tăng cường thực hiện giám sát và khai báo y tế sau dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021; công văn số 4611/UBND-VP ngày 01/5/2021 về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; công văn số 2128/BCĐ-YT ngày 30/4/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh về hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành giáo dục tăng cường thực hiện giám sát và khai báo y tế sau dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu một cách nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó quán triệt một số nội dung như sau:

- Các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh theo công văn số 2129/BCĐ-YT ngày 01/5/2021; công văn số 4611/UBND-VP ngày 01/5/2021; công văn 2128/BCĐ-YT ngày 30/4/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh.

 • Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung đông người, giữ Khoảng cách khi tiếp xúc, Khai báo y tế); Đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong toàn ngành thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng, trường hợp không chấp hành, cơ quan, đơn vị được giao quyền thực thi sẽ áp dụng Chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Không tổ chức chào cờ đầu tuần và các hoạt động ngoại khóa từ ngày 2/5 cho đến khi có thông báo mới.
 • Yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong toàn ngành khi ra khỏi tỉnh về lại địa phương phải thực hiện nghiêm thủ tục phòng chống dịch theo quy định (khai báo y tế, xét nghiệm trường hợp về từ vùng có phát sinh dịch phải cách ly); Trường hợp về từ địa phương có ca bệnh đang trong thời gian giám sát, thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 2128/BCĐ-YT ngày 30/4/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động nắm rõ số học sinh đi ra khỏi tỉnh và về lại địa phương  trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 báo cáo về Sở GDĐT để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định; Sẵn sàng chuyển đổi sang dạy, học trực tuyến, kịp thời ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 • Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc cần được hướng dẫn, giải đáp hoặc các trường hợp cần thông báo, cung cấp thông tin kịp thời, đề nghị liên hệ: Số điện thoại đường dây nóng: 0962.51.55.77.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

(Đính kèm công văn số 2129/UBND-VP ngày 01/5/2021; công văn số 4611/UBND-VP ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh; công văn 2128/BCĐ-YT ngày 30/4/2021 Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh).

 

Nơi nhận:

 • Như kính gửi;
 • UBND tỉnh;
 • Sở Y tế;
 • PGĐ Sở; Các phòng thuộc Sở;
 • Lưu VT, AnhBtv.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Thị Ngọc Châu

 

 

Xem thêm:     1. /SiteFolders/thptnguyenhue/1019_SGDĐT-VP_02052021-signed.pdf

                       2. /SiteFolders/thptnguyenhue/2128_SYT-NV_30042021-signed.pdf

                       3. /SiteFolders/thptnguyenhue/2129.CV Thong bao De nghi KBYT sau dip le 30-4 1-5 2021.pdf

                       4. /SiteFolders/thptnguyenhue/CV_4611.pdf

Thông báo
Thống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 58
 • Trong tuần: 384
 • Tất cả: 11979