Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế hoạch V/v tổ chức tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2023-2030 và lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 1468/KH-SGDDT
Ngày ban hành 09/04/2024
Ngày hiệu lực 09/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch V/v tổ chức tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2023-2030 và lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm 1468-KH-SGDDT_24.pdf