Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1247/SGDDT-VP
Ngày ban hành 27/03/2024
Ngày hiệu lực 27/03/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Văn Ba
Tài liệu đính kèm 1247-SGDDT-VP_24.pdf